Služby

- vedenia účtovníctva: - Účtovné doklady vám spracujeme pravidelne (mesačne, štvrťročne) alebo jednorazovo. Na žiadosť spracujeme účtovné doklady priamo v sídle klienta.

Podvojné účtovníctvo - 

 • spracovanie dokladov  v zmysle platnej legislatívy
 • vypracovanie priebežných výsledkov a návrhy opatrení na zlepšenie hospodárskeho výsledku

Jednoduché účtovníctvo -

 • pravidelné alebo jednorazové spracovanie účtovníctva pre živnostníkov
 • vypracovanie priebežných výsledkov

- daňové priznania:  vypracovanie daňových priznaní s predpísanými prílohami

 • Daň z príjmu PO
 • Daň z príjmu FO
 • Daň z príjmu NO
 • Daň z pridanej hodnoty
 • Daň z motorových vozidiel

- mzdy a personálna agenda: vypracovanie miezd, výkazov pre poisťovne a daňový úrad a všetky potvrdenia, pracovné zmluvy a kompletná personálna agenda.

- poradenstvo a ostatné služby:

 • poradenstvo v oblastí účtovníctva
 • poradenstvo v oblastí daní
 • poradenstvo v oblasti personalistiky
 • rôzne prehľady a štatistiky podľa požiadaviek klienta

Využite naše služba a kontaktujte nás, vypracujeme vám nezáväznú cenovú ponuku.

Webdesign by webpreteba.sk